Michał Murowaniecki
Autor zbiorów wierszy "Punctum" (2008), "Spięcie" (2010) oraz "Owoce noża" (2012). Laureat Dżonki 2008 - Nagrody Literackiej im. Stachy Zawiszanki. Współzałożyciel kwartalnika "Arterie" i członek redakcji w latach 2007-2011. Jego wiersze tłumaczono na język niemiecki i rosyjski. Mieszka w Wiśniowej Górze.
Dziennik
24-09-11 09:59
Marcin Bałczewski zadaje pytania:

http://plasterlodzki.pl/literatura/prezentacje-autorow/3756-micha-murowaniecki-sylwetka-poety-wywiad

26-01-11 08:27
Robert Rutkowski przepytuje mnie ze "Spięcia":

http://lowieniespodlodu.blogspot.com/2011/01/jeszcze-zdarzaja-sie-wiersze-falochron.html
26-08-09 15:31

fot. Marta Murowaniecka


Punctum (SLKKB, Łodź 2008)
Spięcie (SPP OŁ, Łódź 2010)
Owoce noża (Kwadratura, Łódź 2012)


Tomiki "Punctum" i "Spięcie" dostępne są w Domu Literatury w Łodzi lub na zamówienie (arterie.spp@gmail.com)

Tom "Owoce noża" jest dostępny pod adresem Wydawnictwa Kwadratura lub pod adresem m.murowaniecki@gmail.com
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie