Michał Murowaniecki
Bibliography

Książki:

"Punctum", Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2008
"Spięcie", Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Biblioteka Arterii, Łódź 2010
"Owoce noża", Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2012


Antologie:

"Na grani. Antologia wierszy łódzkich debiutantów o doświadczeniach między językiem a światem", Biblioteka Arterii, SPP OŁ, Łódź 2008

Czasopisma:

"Tygiel Kultury" 7-9/2007, 1-3/2009
"Opcje" 4/2007
"Wyspa" 4/2007
"Fraza" 3/2007
"Cegła" 10/2007
"Kresy" 1-2/2008
"Red." 1/2008; 2/2009
"Arterie" 1/2008, 2/2008
"Odra" 11/2008, 3/2009
"Więź" 11-12/2008
"Strumień" 5/2009 (dost. w Kanadzie)
"Topos" 6/2010


fot. Dominik Figiel


Punctum (SLKKB, Łodź 2008)
Spięcie (SPP OŁ, Łódź 2010)
Owoce noża (Kwadratura, Łódź 2012)


Tomiki "Punctum" i "Spięcie" dostępne są w Domu Literatury w Łodzi lub na zamówienie (arterie.spp@gmail.com) Tom "Owoce noża" ukazał się nakładem Wydawnictwa Kwadratura. Dostępny pod adresem wydawnictwa lub pod adresem m.murowaniecki@gmail.com


www.jestemwiecmysle.pl


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie