Andrzej Niewiadomski
Bibliography

Książki poetyckie:

Panopticum i inne wiersze (Lublin, 1992)[nakład wyczerpany]
Niebylec. Wiersze i listy (Warszawa 1994)[nakład wyczerpany]
Prewentorium. 21 wierszy i pół (Lublin 1997)[nakład wyczerpany]
Kruszywo (Legnica 2001)[nakład wyczerpany]
Locja. 73 wiersze (Kraków 2005)[nakład wyczerpany]
Tremo (Lublin 2010)[nakład wyczerpany]
Dzikie lilie (Poznań 2012)
Kapsle i etykietki (Mikołów 2013)
Pan Optico. Wiersze trzech sezonów (Wrocław 2014)

Inne:

Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności (Lublin 2001)[nakład wyczerpany]
Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych. O refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej (Lublin 2010)
Mapa. Prolegomena (Lublin 2012)
Jeden jest zawsze ostrzem. Inna nowoczesność Zygmunta Haupta (Lublin 2015)

Andrzej Niewiadomski
fot. R.Sz.


"Dzikie lilie", Poznań 2012
"Mapa.Prolegomena", Lublin 2012
"Kapsle i etykietki", Mikołów 2013
"Pan Optico. Wiersze trzech sezonów", Wrocław 2014


Ukazał się tom poetycki "Dzikie lilie" (Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2012). Ukazał się esej "Mapa.Prolegomena" (Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN", Lublin 2012) Ukazał się tom poetycki "Kapsle i etykietki" (Instytut Mikołowski, Mikołów 2013) Ukazał się tom poetycki "Pan Optico. Wiersze trzech sezonów", (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2014)


http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=towary&action=main&menu=85&from=80&lang=PL http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,34718,Mapa.-Prolegomena,Andrzej-Niewiadomski http://www.matras.pl/kapsle-i-etykietki.html http://tajnekomplety.osdw.pl/ksiazka/Andrzej-Niewiadomski/Pan-Optico,tajneI080HVT0


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie