Karol Maliszewski
Author's log
March 2017
2017-03-29 12:40
Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić konkurs na rezydencję artystyczną dla pisarza, która potrwa od maja do czerwca 2017 w Klasztorze w Broumovie (Czechy). Do udziału zapraszamy pisarzy z Polski i Czech do nadsyłania listów motywacyjnych (1 strona znormalizowanego maszynopisu), szczególnie osoby zainteresowane tematyką pogranicza, historią stosunków polsko-czeskich, transgranicznością i zagadnieniami pokrewnymi. Listy prosimy przesyłać na adres: gory.babel@wp.pl do 12.04.2017. Celem rezydencji w broumovskim klasztorze jest stworzenie tekstu, zainspirowanego ziemią broumovsko-noworudzką (eseju, opowiadania, dramatu lub innej formy literackiej) na jej temat lub w niej osadzonego. Tekst zostanie opublikowany oraz zaprezentowany podczas Festiwalu Góry Literatury (30.06.2017 – 9.07.2017). Organizatorzy zapewniają dwumiesięczne zakwaterowanie w broumovskim klasztorze oraz kieszonkowe o łącznej wysokości 1000 euro brutto.
2017-03-08 08:07
Olga Tokarczuk, Zbigniew Kruszyński i Karol Maliszewski zapraszają na warsztaty prozatorskie w Nowej Rudzie (firmowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” i Miejską Bibliotekę Publiczną). Żeby wziąć w nich udział, należy nadesłać krótki tekst (do 2 stron maszynopisu) w swobodny sposób łączący się z hasłem przewodnim „Granica – Droga – Chleb”, nawiązującym do istniejącej niegdyś na śląsko-czeskim pograniczu tzw. „drogi chlebowej”. Autorzy sześciu najciekawszych prac zostaną zaproszeni na warsztaty i festiwal „Góry Literatury”. Warsztaty są bezpłatne, natomiast koszty dojazdu i pobytu uczestnicy pokrywają sami. Osoby biorące udział w ubiegłorocznych warsztatach proszone są o nienadsyłanie swoich tekstów. Festiwal „Góry Literatury” odbywać się będzie od 30 czerwca do 9 lipca 2017 roku, zaś same warsztaty w czwartek i piątek, tj. 6 i 7 lipca. Przewiduje się wydanie powarsztatowej książki z utworami uczestników i słowem od jurorów. Teksty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres karmajan@poczta.onet.pl do końca maja 2017 roku.
Karol Maliszewski
fot. Milena Maliszewska
Powieść "Manekiny" odrzucona przez Wydawnictwo Literackie zainteresowała Wydawnictwo Prószyński Media. Ukazała się 9 lutego 2012.

Tomik "Ody odbite" znalazł wydawcę: Tajne Komplety, Wrocław,
marzec 2012 r.

Nowa proza wędrując po świecie, wreszcie znalazła przytulisko: "Przemyśl-Szczecin", Tajne Komplety, Wrocław, końcówka 2013


Rok w drodze
http://poezja-pols...

Inwazja i inne wiersze
http://poezja-pols...


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie