Andrzej Niewiadomski
Andrzej Niewiadomski
fot. R.Sz.


"Dzikie lilie", Poznań 2012
"Mapa.Prolegomena", Lublin 2012
"Kapsle i etykietki", Mikołów 2013
"Pan Optico. Wiersze trzech sezonów", Wrocław 2014


Ukazał się tom poetycki "Dzikie lilie" (Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2012).
Ukazał się esej "Mapa.Prolegomena" (Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN", Lublin 2012)
Ukazał się tom poetycki "Kapsle i etykietki" (Instytut Mikołowski, Mikołów 2013)
Ukazał się tom poetycki "Pan Optico. Wiersze trzech sezonów", (Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2014)
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie