Michał Murowaniecki
Marta Fox, Rekomendacje
Jest to świat pełen drobiazgów, konkretów. Z pozoru beznamiętny, bez romantycznych olśnień. Z pozoru jest w nim chłodny osąd codzienności, która bynajmniej nie czeka na puentę. A jednak jest w nim czułość do tego, co zwykłe.

W tym świecie panuje dyscyplina artystyczna, jakby świat rzeczy był poukładany i zdyscyplinowany. Problem tylko w tym, jak w nim znaleźć miejsce, jeśli „wszędzie brakuje miejsca”.

Dlatego podmiot tych wierszy wraca, powraca w różne miejsca, czasy, wierząc, że znajdzie własne. Szuka rekwizytów, układa je, modeluje, tworząc wiersz, który w całości bywa metaforą.

Oto zaczyna mówić nowe pokolenie poetów, które nadaje przedmiotom i wydarzeniom charakter obiektywnych stanów wewnętrznych, uciekając tym samym przed nazywaniem uczuć wprost. Jakby ekspresja wprost była de mode. Szczere spojrzenie, autentyzm przeżycia jest podstawą wiersza, ale zostaje obleczone w odpowiedni image. Image daje poczucie bezpieczeństwa.

Najważniejsze, by trafić w sedno. Być może sedno jest dystansem. A dystans – wiadomo – ostoją piękna. Jeśli dzięki temu wyraża się choćby małą część całości, to i tak zaklina się świat. Bo co zapisane, to zaklepane.

Marta Fox o "Punctum"
www.rekomendacje.net

fot. Dominik Figiel


Punctum (SLKKB, Łodź 2008)
Spięcie (SPP OŁ, Łódź 2010)
Owoce noża (Kwadratura, Łódź 2012)


Tomiki "Punctum" i "Spięcie" dostępne są w Domu Literatury w Łodzi lub na zamówienie (arterie.spp@gmail.com)

Tom "Owoce noża" ukazał się nakładem Wydawnictwa Kwadratura. Dostępny pod adresem wydawnictwa lub pod adresem m.murowaniecki@gmail.com
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie