Paweł Marcinkiewicz
urodził się w 1969 roku w Opolu, w szpitalu położniczym przy ulicy Reymonta. Następnie przez cztery lata mieszkał wraz z rodzicami w jednopokojowym mieszkaniu przy ulicy Konsularnej 1, w dzielnicy zwanej Wysp± Bolko, niedaleko rzeki Odry. Swoj± edukację rozpocz±ł w przedszkolu "Skrzat" przy ulicy Strzelców Bytomskich. W 1972 roku przeniósł się wraz z rodzin± na drugi koniec miasta, na tak zwany Damboniówek, ponure blokowisko naprzeciw X Pancernej Jednostki Wojskowej im. Strzelców Podhalańskich. Tam uczęszczał do SP nr 3. Ukończywszy j±, pomy¶lnie zdał egzamin do LO nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Po zdaniu matury, dwukrotnie nie zdał egzaminu wstępnego na studia wyższe na kierunku hispanistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wtedy postanowił na zawsze wyjechać z Opola, nie ważne dok±d, byle dalej. Przez niemal dziesięć lat tułał się po ¶wiecie, i wreszcie, zupełnie nieoczekiwanie, znów w Opolu zamieszkał, tym razem na południowo-wschodnim krańcu miasta, w tak zwanej Kolonii Gosławickiej. Mieszka tam po dzi¶ dzień.
Paweł Marcinkiewicz
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2023  Fundacja Literatury w Internecie