Nazar Honczar
(ur. 20.04.1964 we Lwowie, zmarł 21.05.2009 w Użhorodzie) - ukraiński poeta, aktor i performer. Autor poematu-komiksu Kazka-pokazka pro Bajdu-Nemowu (1993) oraz tomików wierszy: Zakon wseswitnioho merechtinnia (w: ŁUHOSAD: poetycka ariergarda, Lwów 1996) i PROmeneWIST' (Kijów 2004). Laureat nagrody BU-BA-Bu za najpiękniejszy wiersz 1989 roku. Członek grupy literackiej "ŁUHOSAD". Mieszkał we Lwowie. Wielokrotnie występował w Polsce. Jego teksty zostały opublikowane w antologii Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury, a także w pismach "Ha!art", "LiteRacje", "Pociąg 76", "Pobocza", "Akcent" oraz w "Gazecie Wyborczej" (w tłumaczeniu Anety Kamińskiej). Stypendysta programów: "Homines Urbani" (2005) i "Gaude Polonia" (2007). W Bibliotece Nocy Poetów w 2007 roku ukazał się zbiór wierszy Nazara Honczara w przekładach Anety Kamińskiej i Andrija Porytki.
Modlitwa Nazarecka
Święty Ambroży Święty Nazarze
świętego Nazara nieustraszalny
święteś szczątki był przeniósł... straszneś męki był przeniósł...

Błogo żyjąca w woli bożej – Świętej – bo pięknej – Metaforze –
według mego zamiaru świętej – tej niezniszczalnej
mnie przenoś mnie przenoś


(tłum. Aneta Kamińska z udziałem autora)

(Wiersz się rozsypał, niestety.)

Nazar Honczar
fot. Gil Gilling


"gdybym" (Warszawa 2007)


W "Cycu Gada" kilka wierszy oraz rozmowa redaktorów z Nazarem (http://cycgada.art.pl/?m=200912).

ho! ho! i czar: performatywny wieczór poświęcony niedawno zmarłemu ukraińskiemu poecie, Nazarowi Honczarowi.

Janusz Bałdyga: performance;
Aneta Kamińska: autoportret szczątkowy. ostatnie wiersze nazara honczara napisane przez anetę kamińską;
Nazar Honczar: duch i głos.

(Manifestacje Poetyckie, sobota 5.09., godz. 22.00)

Dwa spotkania w Lublinie:

"Migotanie kultur w przekładzie"
Spotkanie z Anetą Kamińską - tłumaczką najnowszej poezji ukraińskiej i Nazarem Honczarem - poetą, performerem i aktorem ze Lwowa (z udziałem Marcina Czyża)

23 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00
Miejska Biblioteka Publiczna, filia 22
ul. Kruczkowskiego 14, Lublin

2.
"Cząstki pomarańczy. Intymnie o antologii nowej poezji ukraińskiej"
Uczestnicy: Aneta Kamińska, Nazar Honczar, Marcin Czyż
miejsce: Lublin, UMCS, Nowy Humanik, Filologie Słowiańskie
termin: 23 kwietnia (czwartek), godz. 16.00
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie