Jarosław M. Gruzla
Author's log
January 2019
2019-01-22 02:43
[Świadomość rozszerzona cz. 1: Świadomość karmy i jej działania] Oczyszczanie umysłu, energii (ciał subtelnych) i karmy to trzy zasadnicze aspekty działań wstępnych adepta na ścieżce rozwoju duchowego. Stopniowo skutkuje to urzeczywistnieniem rozszerzonej świadomości. Jednym z aspektów roszerzonej świadomości jest świadomość karmy i jej działania. I trzeba tu od od razu wspomnieć o tym, że mimo iż na różnych ścieżkach rozwoju wspomina się o prawie przyczyny i skutku to często bardzo błędnie rozumie się to prawo. Karma to siła sprawcza w świecie zmienności. Są przyczyny, będą skutki tych przyczyn, a te skutki staną się przyczynami następujących po nich zmian. Tak wszystko trwa i w ten sposób wszystkie światy i istoty się zmieniają, a ich ścieżki trwania się zazębiają ze sobą. Prawo przyczynowo-skutkowe przejawia się w tym świecie na dwa sposoby: 1.intencje się dogrywają oraz 2. podobne przyciąga podobne. To oznacza, że świat i istoty zmieniają się wraz z otaczającym je środowiskiem, przyciągając podobne wibracyjnie elementy zmienności oraz dopełniając swój stan funkcjonowania elementem zmienno-trwałym o komplementarnej energii. W świecie, gdzie gra stawania się jest nieskończenie różnorodna te dwie zasady jednego prawa dają wieloróżnorodność wszystkiego, która jest w ten sposób sprawiedliwa, iż "dobre drzewo nie może przynosić złego owocu". Przypatrzmy się kilku przykładom, które mogą ilustrować działanie zasad prawa przyczynowo-skutkowgo. Wyobraź sobie, że pewna istota przez całe swoje życie widzi nad sobą wiszące fatum. Nic niby jej się nie udaje. Wszystko stawia opór. Bodaj by zginęła. Ogólnie można powiedzieć - czarnowidztwo i cierpiętnictwo. Ale, karierę zawodową na poziomie średnim udało jej się zrealizować, rodzinę stworzyć i wykształcić dzieci także. Tylko, że to wszytko nie tak. Bo choroby, śmierć w rodzinie, samotność. Bo rodzina nie słucha doświadczonego niełatwym życiem człowieka, jak należy żyć i jaką ścieżką życia kroczyć. I nie widzi taka istota, że jej system wartości cały czas przyciąga coraz to nowe 'razy' od życia. Że negatywne myśli i emocje, stwarzają kolejne negatywne skutki, które materializują się w jej najbliższym środowisku. Ale nie jest to przypadek, bo tak się manifestuje jej negatywny aspekt karmy (kṛṣṇa karman), więc tak to po prostu działa, jako sprzężenie zwrotne - zgromadziła karmę decydenta w poprzednich wcieleniach i teraz zbiera żniwo za kontrolowanie życia innych. Następny przykład. Inna istota wchodząc w życie doznaje straty rodzica, co utrudnia jej start, mimo że dzieciństwo miała względnie szczęśliwe. Jednak stopniowo bierze odpowiedzialność za swoje wybory, rozpoznaje niuanse własnych trudności życiowych, inspiruje się dobrą radą, ale i odrzuca ścieżkę cierpiętnictwa i czarnowidztwa. Odcina się, choć niełatwo, od negatywnych powiązań rodzinnych i podejmuje w odpowiednim czasie działania, które w poprzednich żywotach nie były w ten sposób możliwe, lub które zarzuciła. Wówczas udaje się jej przejść na następny etap swojej ścieżki egzystencjalnej. I trzeci przykład. Istota ta przyszła na świat z pewnymi oporami i jakby z ukrytą świadomością tego, że to życie będzie formą zapłaty za jakieś błędy. No, bo nikt jej nie akceptuje, wszystko jest nie takie jakie powinno być i wszelki sukces trzeba okupić dużym nakładem sił i starań, a wyniki i tak nie zadawalają. Niby rodzina, studia, praca są w porządku. Ale... wszystko się sypie. Choroba i odejście są dla niej rozwiązaniem, które wybiera nie tylko w tym wcieleniu. Tak kończy ten rozdział egzystencji, spiesząc ku następnemu wcieleniu, gdzie już wybrała sobie bratnią duszę. Trzy ramowe przykłady historii karmicznych, które zazębiają się ze sobą, bo te istoty były spokrewnione i ich ścieżki wzajemnie się przenikały. Intencje dziecka dograły się z intencjami rodzica podczas wyboru inkarnacji, a jeśli któreś z rodziców tchnęło jakimiś wibracjami to wówczas dodatkowo przyciągały się podobieństwa. Razem te dwie zasady prawa przyczynowo-skutkowego działają jak elementy jednej całości. Wszystko przenika siebie w tym małym świecie rodzinnej karmy i tylko pozytywne działania są w stanie rozluźnić więzy na tyle, by było możliwe pójście dalej. Tę możliwość obrazuje przykład drugi. Pozostałe, mimo że w omawianym wcieleniu rozszerzyły swoją świadomość to, znajdując się w fazie zapłaty za przewiny karmiczne, nie mogły aspirować do czystszych poziomów wibracji i osiągnąć właściwych dla niej efektów. Prawo przyczynowo-skutkowe realizuje się, jako karma istot, związków, rodzin, społeczeństw, narodów, ludzkości, światów itd., będąc uniwersalną zasadą formującą zmienną rZECZYWISTOŚĆ. Czy jest siła, która znosi to prawo? Bywa, ale to żaden bóg, (s)twórca czy pan karmy. Tylko wyzwolony/a, będący/a narzędziem miłości wszechświata może je zawiesić czyli dzięki jej wysokiej wibracji oczyścić istoty, związki, społeczności... Ale czy da rady? Tak. Wystarczy, że zaufasz. (WYPISY WYZWOLENIA 31)
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010 (wydanie bibliofilskie)
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie