Ryszard Chłopek
Galeria
Ryszard Chłopek


Legendy schodz± z pomników (Nowa Ruda 2003)


Ukazał się "Węgiel"! Przy czym okładkę zaprojektowała Łucja Abalar, a opracował to graficznie Mariusz Paj±k, choć strona redakcyjna głosi inaczej...
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie