Roman Kaźmierski
The Distance
Between I love and I don't love is enough time
for a cigarette. What would happen to the lungs
without questions? If only two rooms
were enough, furniture as a semantic
rescue, books sprouting on shelves,
frost that you know is outside
the window. This is not the whole world, the truth
is unprepared, like an apartment
when you move. But. Oh yes, there are
such short words, useful
when a sentence develops too fast,
like a fetus. We even chose the name.
What joy in the compliance of language
that I call my own, so difficult to share
with silent ones. A curtain from behind which
someone watches someone else's happiness and misfortune.

tłum. Frank L. Vigoda (wiersz publikowany w Circumference/Summer 2005/NYC)


Odległość

Pomiędzy kocham i nie kocham zdąży się
wypalić papierosa. Co by się stało z płucami,
gdyby nie było pytania ? Gdyby wystarczyły
dwa pokoje, meble jako ocalenie
semantyczne, książki kiełkujące na półkach,
przymrozek, o którym wiadomo, że jest
za oknem. To nie jest cały świat, prawda
niegotowa jak mieszkanie w czasie
przeprowadzki. Ale. No, właśnie,
są takie krótkie słowa, przydatne,
kiedy zdanie rozwija się zbyt szybko,
jak płód. Wybrało się już nawet imię.
Radość, uległość języka, nazywanego
własnym, tak że trudno obdarować
milczących. Poruszenie firanki, zza której
ktoś obserwuje cudze szczęście i nieszczęście.
Roman Kaźmierski (wg obrazu Jeana Dubuffeta pt. Dhotel nuance d'abricot
fot.


wyd.wirtualne w portalu "panowie rynsztok i dno" 2006


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie