Karol Maliszewski
Fragment 2
"Maliszewski mimo statecznego wieku i ugruntowanej pozycji na literackim rynku pozostaje pisarzem niepokornym, w pewnym sensie "dzikim", nieujarzmionym. Jego wiersze dadzą się odczytać jako świadectwo niepogodzenia - ze światem, własną egzystencją, rzeczywistością. Pozostają - w pewnym sensie - młodzieńcze, w dobrym znaczeniu tego słowa. Znaczyłoby to tyle, że czuć w nich świeżość, niepokalaność uczuć i wrażliwość właściwą debiutantom. W przypadku autora doświadczonego określenia te stanowią raczej komplement niż zarzut. (...)
Poezja autora "Roku w drodze" rozgrywa się w języku, w metaforze. To znaczy, że nie jest liryką przeznaczoną dla wzruszenia, lecz raczej domaga się zastosowania strategii deszyfracyjnych. Mamy tu do czynienia z wyższą szkołą jazdy i Maliszewski nie ukrywa, że interesuje go przede wszystkim odbiorca przygotowany, gotowy do lektury jako do intelektualno-estetycznej gry.
(Jarosław Klejnocki, "Res Publica Nowa", 2000 nr 7)
Karol Maliszewski
fot. Milena Maliszewska
Powieść "Manekiny" odrzucona przez Wydawnictwo Literackie zainteresowała Wydawnictwo Prószyński Media. Ukazała się 9 lutego 2012.

Tomik "Ody odbite" znalazł wydawcę: Tajne Komplety, Wrocław,
marzec 2012 r.

Nowa proza wędrując po świecie, wreszcie znalazła przytulisko: "Przemyśl-Szczecin", Tajne Komplety, Wrocław, końcówka 2013


Rok w drodze
http://poezja-pols...

Inwazja i inne wiersze
http://poezja-pols...


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie