Andrzej Niewiadomski
Recenzje, noty i szkice o poezji i eseistyce A.N. pisali:
Arkadiusz Bagłajewski
Maria Bigoszewska
Jerzy Borowczyk
Jan Zdzisław Brudnicki
Zbigniew Chojnowski
Maciej Cisło
Jarosław Cymerman
Paulina Czwordon-Lis
Agnieszka Czyżak
Janusz Drzewucki
Ewa Dunaj-Kozakow
Edyta Dworak
Karolina Agata Felberg
Grzegorz Filip
Wacław Forajter
Karol Francuzik
Rafał Gawin
Justyna Gola
Paweł Gołoburda
Jacek Gutorow
Mirosław Haponiuk
Maria Hapke
Dorota Heck
Krzysztof Hoffman
Ika
Anita Jarzyna
Marcin Jaworski
Anna Kałuża
Małgorzata Karwatowska
Marian Kisiel
Marcin Klimowicz
Jarosław Klejnocki
Radosław Kobierski
Beata Koper
Rafał Koschany
Danuta Kowalik
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Michał Larek
Katarzyna Lisowska
Piotr Wiktor Lorkowski
Jacek Łukasiewicz
Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Paweł Mackiewicz
Karol Maliszewski
Sławomir Matusz
Zbigniew Mikołejko
Tomasz Mizerkiewicz
Arkadiusz Morawiec
Ryszard Mścisz
Stanisław Mutz
Andrzej Niewczas
Paweł Nowicki
Marcin Orliński
Joanna Orska
Mieczysław Orski
Marek Pacukiewicz
Dariusz Pawelec
Karol Płatek
Adam Poprawa
Joanna Roszak
Elżbieta Rybicka
Robert Rybicki
Rafał Rżany
Krzysztof Siwczyk
Adam Siwiec
Maja Staśko
Andrzej Stechnij
Hanna Steppa
Jerzy Suchanek
Bartosz Suwiński
Leszek Szaruga
Rafał Szczerbakiewicz
Agata Szulc-Woźniak
Adriana Szymańska
Piotr Śliwiński
Alina Świeściak
Jerzy Święch
Grzegorz Tomicki
Mateusz Wabik
Wiesława Wantuch
Adam Wiedemann
Elżbieta Winiecka
Jan Wolski
Bogusław Wróblewski
Joanna Żabnicka
Andrzej Niewiadomski
fot. R.Sz.


"Pan Optico. Wiersze trzech sezonów", Wrocław 2014
"Podwójna kosa". Lublin 2018
K Esej podróżny, Wrocław 2018


Ukazał się tom poetycki "Podwójna kosa" (Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN", Lublin 2018)
Ukazał się "K esej podróżny" (Wydawnictwo J, Wrocław 2018). Książkę można zakupić na stronie wydawnictwa i w księgarniach podanych na stronie.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie