Piotr Czerniawski
Finis Poloniae
Królik wspiął się na kopiec
suszonych truskawek.
Peryskopuje w stronę morza.
 * * *
 Verte
 Kawaii
 IF
Piotr Czerniawski
fot. Marcin Maziej
24 maja 2009, 16:00
Chłodna 25
Warszawa
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie