Jarosław M. Gruzla
PIEŚNI URZECZYWISTNIENIA (III)
XVII*


Samoświetlna Istoto!

Każdy pogląd, każdy akt wiary jest do puszczenia
na bezwzględnym poziomie zrozumienia.

Odetnij korzeń współczucia, a bezprzyczynowa miłość sprawi,
że poczujesz światło przestrzeni pomiędzy wszechświatami.

Odetnij korzeń cierpienia, a nieuwarunkowany stan spełnienia
przeniknie każdą chwilę tej stworzonej egzystencji.

Odetnij korzeń bezjaźniowości, a pozaświatowy stan świadomości
stanie się jedyną esencją każdego aktu uwagi.

Odetnij korzeń absolutu i każdej stworzonej formy boga,
a staniesz się bezpańskim Nikim, który wie i jest poznany.

To jest stworzone. To jest ograniczające.
To oddziela świadomość każdej istoty od prawdy.


Jarosław M. Gruzla


*viveka khyati

**Odetnij korzeń konwencji przekazu, wtedy każda pieśń
stanie się urzeczywistniona, niezależnie od tego czy powstanie.


07.12.2015
XVIII*


Teraz wszystko po prostu przepływa.
Wszechświat w strumieniu, galaktyka w strumieniu,
Ziemia w strumieniu, samoświetlne Istoty -
strumienie w strumieniu.

Każdy akt uwagi znika w przejrzystości.
Nic nie robiąc wypełnia się to, co ma być.
Samoświetliście. Tak jak jest -
wszystko obecne we wszechnurcie.


Jarosław M. Gruzla

*viveka khyati


14.12.2015XIX*

Wy, których nie było, nie ma i nie będzie!
Pojmijcie to!

Poddanie się łasce wyzwolenia oznacza,
że urzeczywistni się nie to, co wymyślone,
że wypełni się nie tak, jak zaplanowane,
że dokona się nie wówczas, kiedy objawione.

Poddanie się samowchłaniającej przestrzeni oznacza,
że wszystko, co niewyobrażalne stanie się możliwe,
że wszystko, co nieobejmowalne pojawi się samo z siebie,
że wszystko, co nierzeczywiste ujawni się w naoczności.

Poddanie się oczyszczającej mocy światła oznacza,
że zostaną prześwietlone, rozpuszczone i uwolnione, po prostu spłukane:
wszelkie dyspozycje, skazy i splamienia, przyczyny oraz matryce przypomnień i uciążliwości,
wszelkie ślady minionych intencji, decyzji i czynów, ukryte nasiona i zalążki przyszłości,
wszelkie cechy, właściwości, składniki i podpory złożonej i uwarunkowanej egzystencji.

Pojmijcie to! Moc świetlistej przestrzeni jest pełnią nieograniczoności.
Tak urzeczywistnia się wielka, pełna i ostateczna wolność.


Jarosław M. Gruzla

*dharmamegha samadhi


27.12.2015
 ABHYASA
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010 (wydanie bibliofilskie)
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie