Adrian Sinkowski
Adrian Sinkowski (ur. 1984) - poeta. Z wykształcenia bibliotekarz, z zawodu copywriter. Autor tomików "Raptularz" (2016) i "Atropina" (2018) wydanych w Bibliotece "Toposu". Poeta posiadający własną, niepowtarzalną frazę. Zdaniem krytyków jeden z najlepszych poetów, jacy zadebiutowali w ciągu ostatnich lat. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Dolina Kreatywna (2008). Jest laureatem projektu Połów (2011). Otrzymał też nominacje do nagród literackich: m.st. Warszawy (2017), Orfeusz (2019), im. Mackiewicza (2019) oraz im. Norwida (2019). Debiutował w 2005 roku w "Pograniczach", od tego czasu ogłosił drukiem ponad 130 tekstów m.in. w pismach "Arcana", "Dwutygodnik", "Kultura Liberalna", "Odra", "Twórczość", "Więź", "Zeszyty Literackie", a także na łamach "Tygodnika Powszechnego" i "Uważam Rze". W latach 2007-2017 redaktor naczelny i współpracownik kwartalnika literackiego "Wyspa". Pomysłodawca bicia rekordu Guinnessa w czytaniu na głos przez dzieci i rodziców "Lokomotywy" Juliana Tuwima (2013). Autor, z czasem uczestnik internetowego programu o książkach (2013). Organizator spotkań o literaturze na warszawskich deptakach (2014). Stypendysta m.st. Warszawy (2013) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) w dziedzinie literatury.
Puzzle
Reguła pierwsza: trawa brała go w objęcia,
puszczała, znowu brała i znowu puszczała.
Wulpia, babciu, zbyt mało jej mieści się w dłoni,
aby nabić w nią lub na nią słowa, zbyt wiele,

aby w ciemno oddać ją słowom na pożarcie –
nie one zrobią z niej zdanie, ale ona z nich.
Reguła druga: śni mi się, że trawa nie jest
trawą, a kwitnie w zdaniach, aby w końcu zwolnić

je z wędzidła podmiotu, interpunkcji, sensu.
Reguła trzecia: trawa, martwe słowo. A on?
O tym, kto stoi w trawie, nic, prawdę mówiąc, nie wiem
albo wiem za mało, by sądzić, że kłamie.

Jest sobą, a to już coś: od zniknięcia w trawie
do zniknięcia w zdaniu nic, naprawdę nic nie ma.
Reguła czwarta: nikt nie zrywał traw po ciemku,
wątpię, by oderwano kogoś nocą od zdań.


[z tomiku "Atropina", 2018]
Adrian Sinkowski
fot. Piotr Zajączkowski


Raptularz (2016)
Atropina (2018)


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2019  Fundacja Literatury w Internecie