Adrian Sinkowski
Adrian Sinkowski (ur. 1984) - poeta. Z wykształcenia bibliotekarz, z zawodu copywriter. Autor tomików "Raptularz" (2016) i "Atropina" (2018) wydanych w Bibliotece "Toposu". Zdaniem krytyków jeden z najlepszych poetów, jacy zadebiutowali w ciągu ostatnich lat. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Dolina Kreatywna (2008). Jest laureatem projektu Połów (2011). Otrzymał też nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2017), Nagrody Poetyckiej Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego (2019), Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza (2019) oraz Nagrody im. C.K. Norwida (2019). Debiutował w 2005 roku w "Pograniczach", od tego czasu ogłosił drukiem ponad 130 tekstów m.in. w pismach "Arcana", "Dwutygodnik", "Kultura Liberalna", "Odra", "Twórczość", "Więź", "Zeszyty Literackie", a także na łamach "Tygodnika Powszechnego" i "Uważam Rze". W latach 2007-2017 redaktor naczelny i współpracownik kwartalnika literackiego "Wyspa". Pomysłodawca bicia rekordu Guinnessa w czytaniu na głos przez dzieci i rodziców "Lokomotywy" Juliana Tuwima (2013). Autor, z czasem uczestnik internetowego programu o książkach (2013). Organizator spotkań o literaturze na warszawskich deptakach (2014). Stypendysta m.st. Warszawy (2013) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) w dziedzinie literatury.
Puzzle
Reguła pierwsza: trawa brała go w objęcia,
puszczała, znowu brała i znowu puszczała.
Wulpia, babciu, zbyt mało jej mieści się w dłoni,
aby nabić w nią lub na nią słowa, zbyt wiele,

aby w ciemno oddać ją słowom na pożarcie –
nie one zrobią z niej zdanie, ale ona z nich.
Reguła druga: śni mi się, że trawa nie jest
trawą, a kwitnie w zdaniach, aby w końcu zwolnić

je z wędzidła podmiotu, interpunkcji, sensu.
Reguła trzecia: trawa, martwe słowo. A on?
O tym, kto stoi w trawie, nic, prawdę mówiąc, nie wiem
albo wiem za mało, by sądzić, że kłamie.

Jest sobą, a to już coś: od zniknięcia w trawie
do zniknięcia w zdaniu nic, naprawdę nic nie ma.
Reguła czwarta: nikt nie zrywał traw po ciemku,
wątpię, by oderwano kogoś nocą od zdań.


[z tomiku "Atropina", 2018]
Adrian Sinkowski
fot. Piotr Zajączkowski


Raptularz (2016)
Atropina (2018)


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie