Jarosław M. Gruzla
poeta, urodził się w 1966 roku w Świdnicy. W latach 1997-1998 współredagował z Tomkiem Hrynaczem, Leszkiem Florkiem vel Tamarą Hebes i Grzegorzem Woźnym pismo literackie "Arytmia". W latach 1998-2000 zamieszczał teksty krytyczne w świdnickiej "Arytmii" i w białostockich "Kartkach". Wiersze publikował w krajowych pismach (m.in. "Odra", "Studium", "Topos", "Czas Kultury", "Borussia", "Nowa Okolica Poetów", "Poezja Dzisiaj", "Pracownia", "Akant") i antologiach (m.in. "Antologia nowej poezji polskiej 1990-1999", Kraków 2000). Autor trzech książek poetyckich: "Kolej transsyberyjska" (Świdnica 1998), "Smak teraz" (Elbląg 2003) oraz "Wersety o Nieograniczoności" (Kraków 2010). Mieszka z żoną na Mazurach Zachodnich.
ABHYASA
PIĘĆ ZALECEŃ*


Oczyść splamienia i błędy przeszłości.
Rozwiń prawdziwe moce i talenty.
Puść napięcia ze wszystkich poziomów.
Zintegruj całą istotę w centrum.
Poznaj Siebie prawdziwego w Świetle.


Jarosław M. Gruzla

*abhyasa


04.10.2015PIEŚNI URZECZYWISTNIENIA


IV*


Kiedy uspokoiłem zmysły tego ciała
objawiły się ukryte przejścia:
jak ocienione stalaktyty w jaskiniach,
jak stożki wulkanów,
jakby maszynerii wszechświata,
jakby szkieletu Boga.
To ciało to brama do prawdziwego świata.
Miłość.


Jarosław M. Gruzla

*viveka khyati


22.09.2015X*


Jedyna ścieżka jaka się liczy
to prosta ścieżka wewnętrznej wolności.
Patrz na wschód, kiedy źródło wytryśnie,
a spontanicznie stawiane kroki
przemienią strumień w rzekę.
Nie lękaj się swojego odbicia.
Zanim rzucisz kamień - obraz zniknie.
Jak rozpoznać masz ostatnie rozdroże?
Wybierz niewidzialną perć nad przepaścią,
bo jedyna ścieżka jaka się liczy,
to ścieżka prawdziwego Siebie.


Jarosław M. Gruzla

*abhyasa


13.10.2015XVI*


Wy, którzy nigdzie nie zdążacie!
Wysłuchajcie pieśni o tym, czego nie można przekazać słowem.

Wszelkie choroby są realnie doświadczane w lęku,
ponieważ nie ma na nie jednego antidotum.
Ale wiedz, że mimo, iż nie istnieje skalanie śmiercią i nie ma bólu,
to tak na prawdę potrzebujesz wyjścia z tego świata.

Mimo wszystko więc znajdź swoje refugium i usiądź.
Możesz osadzić umysł i ciało w pięciu punktach.
Po prostu stop się z bezprzyczynową wygodą.
Niech oddech będzie sobą lub swoim własny cieniem.
Pozwól, by wzrok rozpłynął się w przestrzeni
(mogą pojawić się punkty świetlne, nasiona tęcz, potoki przejrzystości).
Wtedy muzyka sfer przeniknie zmysł słuchu -
niech wszystkie dźwięki subtelnych wymiarów
zleją się w jeden strumień (tak to będzie postrzegane).
Wówczas w umyśle nie bądź nigdzie i nikim.
W oku cyklonu świadomość transcenduje samą siebie.
W tym stanie wyzwala się cokolwiek, kiedykolwiek
i gdziekolwiek powstało. Wszystko.
Tak pozostań.


Jarosław M. Gruzla

*dhyana


02.12.2015

Komentarz: Jaka droga taka pieśń. Jakie słowa takie wskazówki (bezkresne?). I taki też cel (bezcelowy?). Ale czy spędziłeś wystarczającą ilość czasu na oczyszczeniu ciał, umysłu i karmy, by zastosować skutecznie to nieskalane atidotum. Nęci Cię nirwana? Wiedz, że jaka istota takie wyzwolenie. Jakie wyzwolenie taka świadomość. A jaka świadomość taki rezultat. Czy to Cię martwi? Nie powinno. Możesz być tylko Sobą. Niczym mniej i niczym więcej. Sobą tak na prawdę. Wyzwolenie to wygaszenie stworzonych przez ego i duszę potrzeb, chceń, sensów i celów. Ale czy to już podążanie świetlistą drogą? To, co stworzyłeś istnieje tylko względnie (choć cieszy i boli), bo poza światem prawdziwych przyczyn. No tak, ale przecież nie ma tego i tamtego świata (na pewno?). Nie ma wyjścia... Pamiętaj to tylko i aż relacja jednostkowa. W poetyckim ujęciu. W konkretnym momencie procesu/przemiany/odkrywania/rozpoznawania/wyzwalania.
XXX*


Spoglądając i nie spoglądając: na to ciało, na ten świat.
Słysząc i nie słysząc: dźwięków i muzyki sfer.
Czując i nie czując: zapachów, materii i nie.
Uświadamiając sobie i nie uświadamiając:
trwa przejawione i bezforemne.
Będąc i nie będąc, a jednak istniejąc:
w nietrwałości. I wnikając.
W To.


Jarosław M. Gruzla

*nirvikalpa (asamprajnata) samadhi


09.03.2016XXXIX*


Nie potrzeba nic. To tak, jakby kula śniegu,
która, już wcześniej sturlała się ze szczytu,
teraz rozpędzona nabrała prędkości
i miękko, bezboleśnie, jak śnieżna skała
toczyła się dalej i dalej, aż do przeistoczenia w bryłę lodu.

Nie potrzeba nic. To tak, jakby popatrzeć w niebo
i na poziomie nieboskłonu pozostać cząstką tej głębi,
która jest tak aksamitna dla oka,
ale ma naturę bezmiernego kosmosu,
więc w tej otchłani się jest, aż do zatracenia.

Nie potrzeba nic. To tak, jakby przeniknąć taflę jeziora,
niby w wyobraźni, ale znaleźć poprzez odbicia to przejście,
które ujawnia nieistnienie (więc pustość):
i świetlistości tafli, i poruszenia fal, i głębi wody.
I pozwolić osadzić się w tym poza-doznaniu.


Jarosław M. Gruzla

*samskaraśes(z)a


04.05.2016
Dziennik
30-01-18 19:20
[WYZWOLONY] Jivanmukta to 'wyzwolony za życia'. Tak najczęściej tłumaczy się ten sanskrycki termin. Literalnie należałoby powiedzieć, że to 'dusza wyzwolona'. Określenie to jednak nie pojawia się u Patańdżalego ani w innych tekstach jogicznych, bo jest określeniem rodem z sankhji. Jednak, jak większość terminów specjalistycznych w zakresie danej dziedziny, które są przyrównywane do bliskoznacznych mu pojęć pochodzących z innych kultur czy systemów myślenia, zrobił karierę zarówno w jodze, jak i w pozostałych darśanach indyjskich oraz jest synonimem zbawionego czy zjednoczonego z Bogiem z systemów filozoficzno-religijnych szeroko pojętego Zachodu. Oczywiście pojęcie nie niesie ze sobą przesłania teistycznego, ale zaglądając do publikacji omawiających mistykę Wschodu i Zachodu można się spotkać z zamiennym stosowaniem różnych nazw pokrewnych i kompletnym zamgleniem pojęć. Można powiedzieć, że dżiwanmukta to dla niespecjalistów synonim arhanta czy buddy, zmarwychwstałego za życia i zrealizowanego guru. Jednakowoż i autorzy będący w temacie z 'tu-i-teraz wyzwolonym' bardzo często utożsamiają go z prawie każdym zrealizowanym w jakiej bądź tradycji. A przecież i ścieżka wiedzie przez inne wzniesienia i szczyt nie ten sam. Jivanmukta jest obecny bardzo często na stronach skojarzonych z wedantą, jednak sankhjiczny wyzwolony ni jak się ma do urzeczywistnionego wedantysty. Nawet jeśli przyznaje się on do któregoś z linii jogicznych zakonów zreformowanych przez Śankarę to i tak joga niczego nie załatwia. No bo jak zestawić zjednoczenie z Brahmanem z kaiwalją? Jak zestawić koncepcyjne zlanie atmana z Brahmanem z byciem w 'Tym'? Jak odnieść tę wielość słów z wszystkimi 'przytupami' w rodzaju: istnienie w nieograniczoności współczucia, świętość i nieśmiertelność, widzenie wszędzie nieskończonego i samoświetlnego atmana, bycie zawsze radosnym i szczęśliwym, wolnym od smutku, wątpliwości i problemów, i że świat jest jego ciałem, ma wzrok stabilny, a czyny jego są doskonałe itd., itp. z nieokreślonością wcieloną. Człowiek piszący z pozycji świadomości empirycznej czyli każdy piszący na ten temat w książce, artykule czy wpisie sieciowym nie zdaje sobie sprawy, że pisząc dużo i jeszcz więcej gubi istotę rzeczy. Jivanmukta to przede wszystkim nikt kto jest zjednoczony z czymkolwiek tutaj (w sensie tego świata i wszelkich światów subtelnych). To nikt kto może myśleć, mówić, czuć i działać w sposób jaki robią to śmiertelnicy. Dziwanmukta to nikt kto ma umysł w znaczeniu takim, jak opisuje go współczesna, zachodnia psychologia. To nikt kto jest w wielości (doznań, uwarunkowań, konsekwencji). 'Wyzwolony za życia' to nikt kto mógłby być rozpoznany, zrozumiany i prześwietlony przez intelektualnie zorientowanego człowieka współczesnego. W ogóle każdą istotę uwarunkowaną. Jivanmukta wymyka się każdej klasyfikacji, definicji czy rozróżnieniu w świecie zjawisk. No więc czy można go jakoś określić? Można. Nie odnalazł siebie, bo wyszedł poza 'ja', 'moje' i 'się'.... więcej >>
Jarosław M. Gruzla
fot. M. Malinowski


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie