Jarosław M. Gruzla
Daniela E. Zajączkowska - Wersety o nieograniczoności
Poezja Jarosława Gruzli zajmuje się sferą ducha. Wielość kulturowych odniesień nie jest próżnym popisem erudycji, lecz znakiem intelektualnych wędrówek i poszukiwań. Kolejne publikacje są jak dzienniki podróży. "Wersety o nieograniczoności" wprowadzają w świat zachodniej i wschodniej mistyki. Autor swobodnie przekracza granice dzielące religijne systemy i zestawia ze sobą wypowiedzi alchemików, chrześcijańskich metafizyków, mędrców hinduizmu i buddyzmu. Ukazuje w ten sposób, że ponad dogmatyką jest sfera duchowej wspólnoty.
Nie to jednak jest celem poety, a raczej, za pomocą cytatów i wykreowanych monologów, chęć wkroczenia w ową nieograniczoność, jednoczącą z absolutem. Odkrywanie natury świata poprzez kontemplację oraz przez poznanie samego siebie staje się sposobem odnajdywania boskiego pierwiastka rzeczywistości. Stąd wiele utworów, a szczególnie cykl Chwile uważności, o charakterze medytacyjnym:

[...]
Szukając tu miejsca czułeś spokój. Dryfował od drzew.
Wysokie i prężne, jak kapłani ognia, który tlił się tu wczoraj.
Przecierać szafir nieba z zapomnienia – oto ich misja poza misją.
Świeżość kolorów. Giętkość strumienia. Nieskończona liczba rozdroży.

[...]

Jarosław Gruzla ma jednak świadomość niewyrażalności sacrum i tego, że słowa są woalem, zasłoną. Opis więc tego, co sensualne i zjawiskowe, staje się ważny, ma bowiem oddawać wieczną przemienność życia. Przepływanie chwil i krajobrazów to tematy pieśni, psalmów, chwalących istnienie.
"Wersety o nieograniczoności" dowodzą, że współczesny twórca może wyzwolić się z chaosu naszych czasów i pisać o tym, co wieczne. Ale dobrze, gdy skorzysta wtedy z rady, jaką autor tomu dał samemu sobie:

[...]
Jeśli to tylko i aż słowa –
mów z Miłością,
mów to, co porywa duszę w Doskonałość.

[...]

Daniela E. Zajączkowska

Jarosław M. Gruzla, "Wersety o Nieograniczoności", Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2010, ss. 71.

[Topos. Dwumiesięcznik literacki, Sopot 5/2011]
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie