Ryszard Chłopek
Wiktor Coj - Swoje będziemy robić wciąż
My chcemy patrzeć dalej niż okna domów naprzeciw,
my chcemy żyć, bo żyjemy jak koty.
I teraz przyszliśmy mówić o swoich prawach: „Tak!”
Słyszysz szelest płaszczy – oto my.
Swoje będziemy robić wciąż!

Rodziliśmy się w ciasnych mieszkaniach nowych osiedli,
traciliśmy niewinność w wojnach o miłość.
Dla nas już są za ciasne ubrania,
uszyte przez was ubrania
i teraz przyszliśmy mówić, o tym co będzie.
Swoje będziemy robić wciąż!

Ryszard Chłopek
fot.


Legendy schodzą z pomników (Nowa Ruda 2003)


Ukazał się "Węgiel"! Przy czym okładkę zaprojektowała Łucja Abalar, a opracował to graficznie Mariusz Pająk, choć strona redakcyjna głosi inaczej...
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie