Ewa Glińska
Nie będzie okoliczności łagodzących
Nic tu, proszę Państwa, po sprawnym
funkcjonowaniu ciała. Po raz kolejny
język przeciął skórę jak skalpel

(blizna pozostanie pamiątką).

Nic tu, proszę Państwa, po sprawnym
funkcjonowaniu. W rzeczy samej wcale nie chcę
się goić, bliźnić czy zrastać.

Chcę wsadzić palec w ranę, dotknąć serca
i sprawdzić, czy aby na pewno
bije.

 Spleen
 Piętno
 Obcy
 Płeć
 Oko
 Zima
 Tkaczka
Ewa Glińska
fot.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie