Ewa Glińska
Oko
Moją niewinność zabrali mężczyźni.
Wchodzili, błądzili,
a moje trzecie oko
odsyłało ich ku nocy,
wracali
i wygrywali
za każdym razem
pieprzony kisiel.
 Spleen
 Piętno
 Obcy
 Płeć
 Zima
 Tkaczka
Ewa Glińska
fot.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie