Ewa Glińska
Płeć
Moje wiotkie piersi służą do ssania
mleka.

Patrzę jak ciało pochłania ciało.
Mam pępek w kształcie lejka,
to pamiątka po matce,

świadectwo poświęcenia ciała.

Dotykam podłużnej blizny po cięciu,

przez które ciało wyszło z ciała.

Na prawym boku mam niewielkie znamię
w kształcie Afryki,

jeszcze niżej kropkę i fałdy skóry,
które skrywają czerwone mięso,

tam ciało weszło w ciało,

w inkubator życia.
 Spleen
 Piętno
 Obcy
 Oko
 Zima
 Tkaczka
Ewa Glińska
fot.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie