Jarosław M. Gruzla
PIEŚNI WYZWOLENIA (I)
I*


Można.
Jeszcze można to nazwać.
W wąskim strumieniu słów
przestrzenie pomiędzy dźwiękami.

Jak powstało cokolwiek?
Z Niczego? W pierwotnym brzmieniu?
Jak Punkt Możliwości
stał się horyzontem bezkresu?

Można.
Jeszcze można to poczuć.
W lekkim powiewie energii
czystość czystsza od każdego z doznań.

Jak rodziły się wszechpromienie?
W Pełni Nicości. Z pierwszego oddechu?
Jak Złotą Perłę z Macicy Potencji
wymyła prafala?

Można.
Jeszcze można doznać tej wizji.
W zachodzącym wewnątrz słońcu
samopowstały pra-strumień - z Otchłani.

Jak w tym strumieniu wszystkości
odnaleźć ocean ciszy?
Można.
Wystarczy (?) się Temu poddać.


Jarosław M. Gruzla

*vaiśaradya buddhi


14.02.2016
II*


Wszystko, co zjawiskowe pozostało.
Przed - wszechistnienie. Wszechpotęga.
Jaśniejący dysk wypełniający ekran poznania. Po krańce.
Intuicyjna świadomość w prawdzie. W Sobie.
Dać się wchłonąć Temu,
to odnaleźć ścieżkę na drugi brzeg.
Na wszelkie zawsze, wiecznie i do końca.


Jarosław M. Gruzla

*taraka prajna


07.03.2016

IV*


Ponad źdźbłem trawy.
Poza wielością stworzonego.
Poza upadkiem i wzlotem.
Poza promieniowaniem miłością nawet.

Wznosząc się ponad niebieską planetę.
Poza kosmos.
Poza dźwięk i światło.
Poza wszechstrumień nawet.

Wznosząc się ponad szczytami,
zatopiony w Świadomości Wszechmiłości.
Jak nikt w pełnym nicości
Tym?


Jarosław M. Gruzla

*bhuta anugraha


23.02.2016
V*


O wiedzy wiedzieć, że prostuje ścieżki tego świata
jest jak o mądrości, że daje wgląd
w poznanie wszechrzeczy.
Ale czym jest to, co prowadzi
prostą drogą w przestrzeń wszechmądrości?

Jest taka jasność nad jasnościami.
Jest taki wgląd w naturę wszystkości.
Jest taki stan poza słowami.
Jest nieokreślone, którego doznanie
zmienia na wieczność, po wszecheony.

Jest. A może i nie jest?Jarosław M. Gruzla

*sarvajna / prajnaloka


27.02.2016
 ABHYASA
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010 (wydanie bibliofilskie)
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie