Jacek Dehnel
Karol Maliszewski (o "Wyprawie na południe")

Słyszę w niektórych fragmentach Grochowiaka, w innych poetów Orientacji, ale myślami błądzę w międzywojniu, bowiem przypominają mi się strofy skamandrytów. Nade wszystko Lechonia. I postać w tych wierszach kreowana na dandysa też mi samego Lechonia przywodzi na myśl.

Tak czy inaczej – staroświeckość. Bo jeszcze Rainer Maria Rilke i Oskar Wilde, może też wczesny Miłosz. Dehnel wiele zawdzięcza poezji anglosaskiej, na przykład Eliotowi i Audenowi. Lecz przede wszystkim dojrzałość swej poezji i jej kunszt zawdzięcza samemu sobie. Mamy do czynienia z nieprzeciętnym talentem. Talentem, który nie chce rewolucjonizować polskiej liryki, ale raczej takim, który w swoje formy chce wlać nową treść. Mówiąc językiem jednego z wierszy to taka „siedemnastowieczność nad brzegiem autostrady”. […]

Mówiąc o talencie, mam na myśli tę szczególną dyspozycję do ożywiania sztuczności, dynamizowania staroświeckiej formy. W sztuce chodzi o poruszenie i kilkakrotnie zdarzało mi się przy lekturze tych wierszy być poruszonym. Na początku jest podziw dla formalnej sprawności młodego poety, mistrzowskiego opanowania sztuki rymu, wkrótce dołącza do tego wzruszenie, wrażenie uczestnictwa w misterium odkrywania tajemnic życia. Tajemnic życia poszczególnego i tajemnic życia w ogóle. Melancholia tych tajemnic dopieka do żywego.[…]


Jacek Dehnel
fot. Emilian Snarski


Lala, Wydawnictwo W. A. B., 2006
Ph. Larkin - Zebrane, Biuro Literackie 2008
Ekran kontrolny. Biuro Literackie 2009
Saturn,Wydawnictwo W.A.B., 2011
Rubryki strat i zysków, Biuro Literackie 2011


Się pisze.


Blog o międzywojennych zbrodniach:
http://www.tajnyde...


Felietony w Wirtualnej Polsce:

http://ksiazki.wp....

"Uratować babcię" - Marty Mizuro recenzja z "Lali" w portalu Onet
http://czytelnia.o...

"„Lala” i cacka(nie) kulturalne" (A. Kropkiewicz, recenzja "Lali")
http://www.regalow...

"Bez płaczów, dąsów i rzucania mięchem" - wywiad (K. Mikurda, Biuro Literackie)
http://www.biuroli...

"Na dwoje Gombrowicz wróżył" - wywiad (A. Nowaczewski, Undergrunt)
http://undergrunt....


www.nieszuflada.pl

www.martagornicka....


(inne linki w bibliografii)


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie