Maciej Woźniak
Piotr Śliwiński o prawdzie artysty i prawdzie człowieka
W ogólności krytyka dostrzegła w poezji Woźniaka wartą uwagi próbę przekroczenia impasów współczesnej literatury, która – aż nadto wierna poczuciu własnych ograniczeń – gotowa była wyrzec się najważniejszych powodów swego istnienia. Wbrew tej tendencji Woźniak szuka ładu oraz próbuje wypowiedzieć Boga i śmierć. Co ważne – ani nie chce przekonać odbiorcy, że doświadczenia te wypowiadane są wprost, bez udziału tradycji i współczesnych niepokojów o wyrażalność, ani nie zadowala się ich estetyzacją. Pragnie pogodzić prawdę artysty i prawdę człowieka.

(styczeń 2010)
Maciek Woźniak
fot. EW


"Wszystko jest cudze", Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005
"Iluzjon", Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008
"Ucieczka z Elei", WBPiCAK w Poznaniu, 2010
"Six Polish Poets", Arc Publications, Londyn 2008


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2018  Fundacja Literatury w Internecie