Jarosław M. Gruzla
BOGDAN JAŃSKI A ADAM MICKIEWICZ (cz. V)
ANEKS

Kalendarium z życia Bogdana Jańskiego [33]:

-26 III 1807 [34] – urodził się w Lisowie koło Grójca
-1813 - 1822 – lata nauki w Pułtusku m.in. w Szkole Departamentowej i Szkole Wojewódzkiej Ojców Benedyktynów
-1822 - 1823 – pracuje jako nauczyciel matematyki i języków obcych w szkole benedyktyńskiej w Pułtusku
-1823 - 1827 – lata studiów na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim kończy magisterium z obojga praw i ekonomii politycznej
-VI 1828 – składa podanie o profesurę w mającej powstać Szkole Politechnicznej w Warszawie
-23 X 1828 – zawiera związek małżeński z Aleksandrą Zawadzką
-1828 - 1830 – po otrzymaniu stypendium rządowego studiuje w Paryżu
-IV 1830 – związuje się pismem „Le Globe” i ideologią Saint-Simona
-1830 – 1831 – wyjeżdża na studia do Londynu, w czasie których spotka się z Robertem Owenem, Johnem Millem i Abrahamem Haywardem z „Law Magazin”
-1 IV 1830 – rozpoczyna pisanie „Dziennika”, który powstawał do 1840 roku i zamknął się w dwóch tomach
-II 1831 – powraca do Paryża
-wiosna 1831 – jako tajny korespondent Rządu Narodowego na emigracji otrzymuje stopień kapitana
-pocz. 1832 – podejmuje ostateczną decyzję o pozostaniu na emigracji i wkrótce po raz pierwszy spotyka się z A. Mickiewiczem
-1832 – po zerwaniu z socjalizmem Saint – Simona, powraca do katolicyzmu i związków z polską emigracją (m.in. z Towarzystwem Demokratycznym Polskim, Towarzystwem Historyczno – Literackim , Księgarnią Polską A. Jałowieckiego i E. Januszkiewicza)
-1833 – redaguje z A. Mickiewiczem „Pielgrzyma Polskiego”
-1834 – 1835 – dokonuje się u niego przełom nawrócenia związany ze spowiedzią generalną i działalnością społeczno-religijną
-1834 – kieruje w Paryżu wydaniami dzieł Mickiewicza („Pan Tadeusz”), W. Pola, Z. Krasickiego oraz tłumaczy na francuski M. Mochnackiego, J. Lelewela i S. Witwickiego
-19 XII 1834 – uczestniczy w powstaniu Stowarzyszenia Braci Zjednoczonych ( A.Mickiewicz, S. Witwicki, C. Plater, I. i B. Zalewscy )
-13 VI 1835 – powołuje do życia Bractwo Służby Narodowej
-17 II 1836 – zakłada w Paryżu tzw. „Domek Jańskiego”, a potem jego cztery filie na terenie Francji
-1838 – ujawniają się pierwsze symptomy gruźlicy płuc
-pocz. 1839 – zamyka trzy z czterech filii „Domku Jańskiego” – trudności finansowe i konflikty we wspólnocie „Domku”
-XII 1839 – zapada poważnie na zdrowiu
-24 I 1840 – przybywa do Rzymu do H. Kajsiewicza i P. Semenenki
-2 VII 1840 – umiera w Rzymie
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie